پناهگاه‌های بتنی مستحکم برای حفاظت از زیردریایی‌های آلمانی

محمد مونسان، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر در یادداشتی به مبحث پناهگاه‌های بتنی مستحکم برای حفاظت از زيردريایی‌های آلمانی پرداخته است.