مرین‌پرس > نیازمندی‌های دریا

به گزارش مرین‌پرس، دکتر محمد مونسان در خصوص وب‌سایت شخصی خود گفت: سایت حاضر، قدمي کوچک در راه رشد و توسعه منابع علمي رشته مهندسی معماری دريایی در جامعه دريايي کشور می باشد که با مساعدت دوستان، همکاران و دانشجویان به این مرحله رسیده است. عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی […]