سرزمین قطر؛ از شن‌های صحرا تا لمس ابرها

در ادامه بررسی نمادهای شهری ساحلی و بندری کشورهای مختلف جهت مقایسه با ایران، در این گزارش به معرفی و بررسی نمادهای شهری مدرن کشور قطر- شهر بندری دوحه پرداخته شده است.