به گزارش مرین‌پرس؛ سروان داتوک احمد صوفیان عبدالرشید رئیس LNG Marine Sdn Bhd مالزی در این زمینه گفت: با توجه به اینکه سالانه بیش از ۱۰۰ هزار کشتی از تنگۀ مالاکا عبور می‌کند به همین جهت در راستای تحقق اهداف IMO و دستیابی  به توسعۀ پایدار و حرکت به سمت […]

به گزارش مرین‌پرس؛ سروان داتوک احمد صوفیان عبدالرشید رئیس LNG Marine Sdn Bhd مالزی در این زمینه گفت: با توجه به اینکه سالانه بیش از ۱۰۰ هزار کشتی از تنگۀ مالاکا عبور می‌کند به همین جهت در راستای تحقق اهداف IMO و دستیابی  به توسعۀ پایدار و حرکت به سمت […]