به گزارش مرین‌پرس از بوشهر، محمد شکیبی نصب از تدوین طرح جامع بندر ریگ خبر داد و اظهار داشت: در بندر ریگ مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که عمده آن مربوط به مشکل تردد شناور‌ها به دلیل عمق پایین کانال دسترسی بندر است.وی تصریح کرد: جایگاه استان بوشهر و به ویژه […]