سید مصطفی بهشتیان در گفتگو با مرین‌پرس با اشاره به اینکه بندر صیادی گوگسر به عنوان یکی از مهمترین بنادر صیادی جنوب کشور محسوب می‌شود، بیان داشت: این پروژه شامل احداث موج‌شکن به طول هزار و ۳۰۰ متر، اسکله به طول ۱۷۶ متر و لایروبی به حجم ۳۰۰ هزار متر […]