1

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مانا افزود: براساس تجزیه و تحلیل نقشه‌های هواشناسی، با تقویت دوباره سامانه کم ارتفاع جنب حارّه‌ای و فعال شدن جریانات جنوبی، هوای گرم و رطوبت بالا در شهر‌های ساحلی خوزستان حکم‌فرما خواهد بود. وی گفت: در این وضعیت جوی که به ” خرما […]