دکتر عیسی کلانتری در گفتگو با مرین‌پرس در خصوص اقدامات انجام شده در راستای احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت: اجرای برنامه تثبیت با اجرای پروژه‌های توقف کلیه سد‌های در دست ساخت و مطالعه در حوضه آبریز، نظارت دقیق بر برنامه منابع و مصارف ۱۲ سد ملی حوضه آبریز دریاچه ارومیه […]