1

سید عزت الله ضرغامی در گفتگو با مرین‌پرس با بیان اینکه اگر ابتدایی‌ترین زیرساخت‌های گردشگری دریایی فراهم شود، سرمایه گذاران به صورت خود جوش در این حوزه ورود خواهند کرد، بیان داشت: یکی از مهمترین موانع راه اندازی گردشگری دریایی در سال‌های اخیر سوخت کشتی‌ها و قایق‌های تفریحی بوده است. […]