به گزارش گروه بین‌الملل مانا به نقل از سایت موسسه Drewry؛ شاخص ترکیبی برای هر کانتینر ۴۰ فوتی براساس میانگین ۱۰ سال گذشته ۲۶۸۸ دلار بود این گزارش حاکی است شاخص ترکیبی Drewry WCI در هفته گذشته با ۳.۵ درصد کاهش به ۱۵۳۵ دلار به ازای هر کانتینر ۴۰ فوتی […]