مرین‌پرس: مسیر شمال-جنوب، به‌صورت دریایی، ریلی و جاده‌ای تا آخر امسال ۱۰ میلیون تن کالای روسی را عبور می‌دهد. این میزان ترانزیت بر اساس توافقنامه دو کشور برای افزایش مراودات تجاری و حمل و نقلی است. نخستین قطار باری ترانزیتی روسیه تیرماه از مرز سرخس وارد ایران شد. بیشترین مقصد […]