مجتبی ذوالجودی در گفتگو با خبرنگار مانا تردد و لنگراندازی کشتی ها، نفتکش ها و شناورهای کوچک و بزرگ را از عوامل مهم آسیب ها و آلودگی های زیست محیطی در دریاهای کشور عنوان کرد و گفت: هم اکنون شاهد برخورد نفتکش ها و قایقهای صیادی با پستانداران دریایی […]