به گزارش مرین‌پرس، به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید صولت مرتضوی در نخستین همایش بین‌المللی مجازی توسعه روابط اجتماعی اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قاره آفریقا اظهار کرد: مهم‌ترین ویژگی مشترک ایران و کشور‌های افریقایی، حفظ استقلال و آزادی در مجامع بین […]