محمد سبزه زاری در گفتگو با مرین‌پرس افزود: نقشه ها و تصاویر دریافتی ماهومحمد سبزه زاری در گفتگو با مرین‌پرس افزود: نقشه‌ها و تصاویر دریافتی ماهواره‌‎ای نشان می‌دهد آب‌های شمال خلیج فارس به علت وزش باد‌های شدید مواج و توفانی است. وی گفت: افزایش ارتفاع موج در برخی ساعات تا […]