به گزارش مرین‌پرس، به نقل از رویترز، اسامه رابعه، رئیس اداره کانال سوئز گفت که درآمد مصر از کانال سوئز در سال مالی منتهی به ۳۰ ژوئن به رکورد هفت میلیارد دلار رسید که ۲۰.۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. بیانیه این مقام، افزایش را به افزایش […]