1

به گزارش مرین‌پرس؛ هشتمین گشت اقیانوس شناسی «کاوشگر خلیج فارس» که در راستای برنامه پایش بلند ‏مدت خلیج فارس و دریای عمان از روز ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ از بندر بوشهر آغاز شد پس از ۲۷ روز تحقیقات دریایی در خلیج فارس و دریای عمان با ‏موفقیت به اتمام رسید. ‏در […]

به گزارش مرین‌پرس؛ هشتمین گشت اقیانوس شناسی «کاوشگر خلیج فارس» که در راستای برنامه پایش بلند ‏مدت خلیج فارس و دریای عمان از روز ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ از بندر بوشهر آغاز شد پس از ۲۷ روز تحقیقات دریایی در خلیج فارس و دریای عمان با ‏موفقیت به اتمام رسید. ‏در […]