مرین‌پرس: شرکت نروژی یارا اینترنشنال که در زمینه تولید انواع کود فعالیت می‌کند، محصول نهایی خود را بیشتر با استفاده از کامیون‌ها در سراسر کشور و بازار‌های بین المللی جابه‌جا می‌کند. بنابر گزارشی که سی‌ان‌ان منتشر کرده است، اکنون این شرکت استفاده از یک کشتی باری الکتریکی که آلودگی کمتری ایجاد […]