به گزارش خبرنگار مانا از بوشهر، مجید علی نازی در بازدید از پایانه مسافربری شهید حقگو بوشهر اظهار کرد: بر اساس بازدید‌های صورت گرفته از بنادر شمالی و جنوبی کشور سازمان بنادر و دریانوردی در طرح تسهیل تردد‌های دریایی ویژه ایام نوروز آبرومندانه و بسیار خوب پای کار بوده […]