تولید و الحاق ۸۶ فروند شناور خدماتی به بنادر کشور تا ۶ ماه آینده

زمان مطالعه: 1 دقیقه