تاکید وزیر بنادر وکشتیرانی هند در ایفای تعهدات برای توسعه بندر چابهار

زمان مطالعه: 1 دقیقه