امکان توقف خط کشتیرانی ایران و هند نیست

زمان مطالعه: 3 دقیقه