یک شناور سنتی در لنگرگاه بندر چابهار قرنطینه شد

زمان مطالعه: 1 دقیقه