تخلیه دو کشتی حامل کالای اساسی در بندر شهیدرجایی بندرعباس

زمان مطالعه: 1 دقیقه