امضا تفاهم نامه همکاری دانشگاه دریانوردی چابهار با شرکت کشتیرانی ایران

زمان مطالعه: 3 دقیقه