پاکسازی ۲۷ مورد سانحه آلودگی دریایی در نیمه اول امسال

زمان مطالعه: 2 دقیقه