باید به سمت حمل یکسره کالا از بنادر به مقاصد برویم

زمان مطالعه: 1 دقیقه