توافق ایران و پاکستان برای تعامل در تعمیر و نگهداری کشتی و زیردریایی

زمان مطالعه: 2 دقیقه