اعلام فهرست تجهیزات دریایی آماده تحویل تا ۱۴۰۲

زمان مطالعه: 2 دقیقه