یک میلیون تن گندم بیشتر از پارسال وارد بنادر شد

زمان مطالعه: 2 دقیقه