ازبکستان ضلع چهارم تفاهمنامه بندری-ترانزیتی چابهار می‌شود

زمان مطالعه: 2 دقیقه