مهم‌ترین هدف «نداجا» برقراری ایمنی و امنیت دریانوردی است

زمان مطالعه: 2 دقیقه