آغاز نهمین گشت دریایی کاوشگر خلیج فارس

زمان مطالعه: 2 دقیقه