نخستین نشست هیئت اندیشه ورز سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد

زمان مطالعه: 2 دقیقه