فراخوان سرمایه گذاری کشورهای عضو IORA ، CIS و افغانستان در بندر چابهار

زمان مطالعه: 3 دقیقه