تخلیه ۲.۲ میلیون تن کالای اساسی از بنادر

زمان مطالعه: 4 دقیقه