فرمان امضای توافق همکاری دریایی عمان با ایران را صادر شد

زمان مطالعه: 1 دقیقه