سرمایه گذاری ایران در خرید و ساخت کشتی برای فعالیت در دریای خزر

زمان مطالعه: 1 دقیقه