انتقال دو پروژه سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام ‌به بخش خصوصی در بندر امام (ره)

زمان مطالعه: 1 دقیقه