عملیات کانتینری تمام بنادر ایران به اندازه بندر ام‌القصر عراق رسید

زمان مطالعه: 3 دقیقه