آخرین وضعیت ۳۰ کانتینر رها شده در بندر بوشهر اعلام شد

زمان مطالعه: 2 دقیقه