تخلیه و بارگیری ۲۳ میلیون تن کالای نفتی و غیرنفتی در بندر امام (ره)

زمان مطالعه: 3 دقیقه