کشتی های کانتینری جدید به کمک مسیر دریایی کریدور شمال-جنوب می آیند

زمان مطالعه: 1 دقیقه