توسعه همکاری در حوزه ترانزیت و لجستیک با قزاقستان

زمان مطالعه: 2 دقیقه