صادرات نخستین محموله یخچالی از بندر کنگان به قطر

زمان مطالعه: 2 دقیقه