۱۰ ریز جلبک از آبهای نامتعارف سمنان و گرمسار شناسایی شد

زمان مطالعه: 2 دقیقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، محققان بانک میکروارگانیسم‌های مرکز ملی ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران وابسته به جهاد دانشگاهی با همکاری دانشگاه الزهرا، در پژوهشی موفق به شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی جلبک های قابل کشت(۱۰ جلبک) آب‌های نامتعارف سمنان و گرمسار و سنجش آنتی اکسیدان تام آن ها شدند.

بحث تنوع زیستی و پرداختن به پتانسیل های ژنتیکی و بومی کشور به خصوص در مناطق نامتعارف مانند چشمه های آب گرم، آب شور و دارای املاح بالا و … از موضوعات مهم و تاثیرگذار بر حفظ و بهره مندی از این منابع است.

همچنین نقش مهم آنتی اکسیدان ها در درمان بیماری ها و تقویت سیستم ایمنی بدن در پزشکی، داروسازی و صنایع آرایشی- بهداشتی به خوبی مشخص شده است. از این رو با توجه به نگهداری دائم این سویه ها در مرکز ملی ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران، این تحقیق زمینه‌ساز انجام پژوهش های کاربردی بعدی نیز خواهد شد.

در این پژوهش نمونه برداری از ۸ منطقه با اکوسیستم های نامتعارف انجام شد. سپس با هدف جداسازی سیانوباکتر و ریزجلبک های موجود در آن طبق روش های استاندارد جهانی خالص سازی ایزوله ها انجام گرفت. با تکنیک‌های شناسایی مورفولوژیکی طبق کلیدهای طبقه بندی معتبر و تجزیه تحلیل میکروسکوپی ویژگی های ساختاری آن ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در کنار مطالعات میکروسکوپی، شناسایی مولکولی سویه ها با استفاده از تعیین توالی ژن ۱۶S rRNA برای سیانوباکترها و ژن ۱۸S rRNA برای جلبک ها جهت طبقه بندی فیلوژنتیک و بررسی انجام شد. اطلاعات مورفولوژیکی در تکمیل اطلاعات مولکولی و ترسیم درخت فیلوژنتیکی سویه ها منجر به شناسایی ۱۰ سویه شد که ۶ سویه متعلق به شاخه Chlorophyta و ۴ سویه شاخه Cyanophyta و در جنس های Leptolyngbya sp.، Scenedesmus sp.، Coelastrella sp.، Dunaliella sp. و Pseudanabaena sp. شناسایی شدند.

همچنین فعالیت آنتی اکسیدانی کلیه سویه های جدا شده در این پژوهش نیز با استفاده از روش (FRAP) مورد ارزیابی قرار گرفت که در این بین جنس Dunaliella فعالیت آنتی اکسیدانی بیشتری نسبت به سایر جنس ها نشان داد.

نتایج این پژوهش که توسط سعیده طاهرپناه و همکارانشان انجام پذیرفت، در ژورنال phycological research با عنوان morphological and molecular identification and antioxidant measurement in cultivated algae from unusual water of semnan and garmsar به چاپ رسیده است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

نوسازی ناوگان دریایی با استفاده از ظرفیت های داخلی و خارجی

ی آبان 14 , 1402
زمان مطالعه: 2 دقیقه نوسازی ناوگان دریایی با استفاده از ظرفیت های داخلی و خارجی در دستورکار قرار دارد. منبع

همچنین بخوانید: