به خدمه کشتی تجاری در آب های ساحلی محدوده بندر نوشهر امدادرسانی صورت گرفت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، مرکز اصلی هماهنگی جستجو و نجات دریایی بندر نوشهر،  پس از دریافت پیام اضطرار از سوی کشتی روسی مبنی بر نیاز فوری امداد رسانی […]