مرین‌پرس علی اکبر سعیدی کیا* : وقتی نوبت به شروع انتقال انرژی می رسد، سیاست های دریایی یکی از مهمترین میدان های نبرد است. اما بسیاری از بنادر با آگاهی از آسیب پذیری اقتصادی خود، متعهد به استراتژی های توسعه پایدار شده اند. طبق آخرین تحقیقات، سطح دریاها تا سال […]

مرین‌پرس پروژه روسازی و زیرسازی مسیر دسترسى به ایستگاه سامانه کنترل ترافیک دریایی جزیره هرمز، به اتمام رسید و آماده بهره‌برداری است. به گزارش مرین‌پرس به نقل از وزارت راه و شهرسازی، پشتیبانى و نگهدارى از ایستگاه مخابراتی سامانه کنترل ترافیک دریایی جزیره هرمز با هدف ارائه خدمات دائمى دریانوردى، […]