فرماندار شهرستان ترکمن با تایید این خبر به ایرنا گفت: این تصادف حوالی ساعت یک بامداد و در تاریکی شب رخ داد و با همکاری ماهی‌گیران بومی صیادان زخمی به ساحل منتقل شدند. وی بیان کرد: سه نفر از مصدومان به صورت سرپایی مداوا شده و چهار نفر دیگر توسط […]