رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر گفت: یک هزار و سیصد دانشجوی عراقی داوطلب تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی و دکتری در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر جذب شدند. به گزارش مرین‌پرس، رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر با اشاره به جذب دانشجوی خارجی داوطلب ادامه تحصیل […]

رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر گفت: در سال تحصیلی جاری رشته شیلات با گرایش تغذیه آبزیان در مقطع دکترا برای نخستین بار در کشور به رشته های تحصیلی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر اضافه شد. به گزارش مرین‌پرس، رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر با بیان […]