صادق خاصی پور روز سه شنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: صید قانونی ماهیان استخوانی به روش پره کشی توسط ۴۹ صیاد عضو شرکت تعاونی پره موج گل سیبلی آستارا انجام می گیرد و اغلب ماهیان صید شده، از نوع کفال و سفید است و از ۲۵ اردیبهشت ماه، هر […]

به گزارش ایرنا ، رودخانه های شیلاتی به رودخانه هایی گفته می شود که ماهیان استخوانی دریای خزر بویژه سفید برای تخم ریزی وارد آن می شوند و در دوره زمانی تخم ریزی تحت حمایت شیلات قرار می گیرند. همه ساله از اواخر اسفند ماه مهاجرت ماهیان استخوانی بویژه ماهی […]